Samouk wychowany na germańskich ekspresjonistach. W swojej twórczości inspiruje się przemocą, seksem, okultyzmem, pornografią, egzystencjalizmem i walką o ego. Pasjonują go kobiety, skrajne emocje, sny, ukryte pragnienia i ciemna strona człowieczeństwa. Eksplorując erotykę i seksualność poszukuje wstydu, intymności oraz wyjałowionych z moralnych pobudek fantazji. Podszywając to brutalnością i mrokiem, przekształca brzydotę w piękno a piękno w zepsucie. Kwestionując granice, kulturę czy poprawność tworzy niedopowiedziane kompozycje.

He is a self-taught artist brought up on German expressionists. In his work he draws from violence, sex, occultism, pornography, existentialism and people’s contending for ego. He is fascinated by women, extreme emotions, dreams, obscure desires and the dark side of humanity. By exploring eroticism and sexuality he also explores shame, intimacy and fantasies unrestricted by moral codes. Underlying his work with brutality and tenebrosity he converts ugliness into beauty, and beauty into depravity. He transgresses the boundaries of culture and decorum, creating ambiguous compositions.